Jak byste za sebe představil nový projekt Veni Vidi Vinoř?

Rezidenční projekt střední velikosti v úžasné lokalitě. Rozloha pozemku nám zaručuje, že nepůjde o místo, kde se „nedá dýchat“. Projekt má pouhých 134 jednotek na pozemku o rozloze 30 000 m². Budovy mají maximálně čtyři podlaží. Vinoř se nám jeví jako neobjevený drahokam, který se v budoucnu stane velmi vyhledávanou lokalitou. Náš projekt je koncipován tak, aby respektoval klid Vinoře, a to jak architekturou, tak hustotou zastavění, která je vzhledem k rozloze pozemku minimální. 

 

Projekt propojuje historii a současnost, kde vznikl tento nápad?

Tato myšlenka vznikla částečně kvůli dvěma památkově chráněným budovám na pozemku. Historie poplužního dvora s jeho specifickou architekturou, která umožňuje vznik nádvoří, určila směr, kterým jsme se při projektování ubírali. Koncepce pak byla podpořena především tím, že v projektu dominují budovy se sedlovou střechou a jejich maximální výška činí čtyři podlaží.

 

Architektonické studio Quarta Architektura má zkušenosti se stavbami, kde se potkává historie se současností. Hrálo to v rozhodování roli?

Určitě. Quarta je jedním z předních hráčů, což zaručuje profesionální a citlivý přístup k projektu. Je třeba dodat, že projekt musel být mnohokrát přepracován, a jeho konečná podoba je výsledkem téměř šestiletého plánování.

 

Čím vás lokalita Vinoře přesvědčila, že právě zde má vyrůst další projekt Neocity? Jak byste toto místo představil těm, kteří ho neznají?

Už při první návštěvě lokality bylo jasné, že jde o jedinečné místo. Bývalý rozlehlý dvůr nabízí něco neobvyklého, co umožňuje vytvořit projekt s „uzavřenou“ komunitou. Termín „uzavřená“ používám záměrně v uvozovkách, protože cílem Neocity je vytvořit oázu pro budoucí majitele, ale nechceme se izolovat od okolí. Chceme, aby naše projekty byly do budoucna dobře začleněny do rozvoje dané oblasti, v tomto případě Vinoře.

 

Dnes už je Vinoř označována za městskou část, dříve ale šlo o vesnici. Co hrálo roli v tom, že jste se na rozdíl od ostatních projektů Neocity rozhodli stavět na "kraji" Prahy?

Při výběru lokalit se nenecháváme svazovat předem danými parametry. Pokud by tomu tak bylo, nikdy bychom neobjevili lokalitu Vinoře a promarnili bychom tak možnost vytvořit něco exkluzivního a zajímavého. Vinoř, ačkoli leží na okraji Prahy, nabízí pohodlné spojení do centra, ať už vlakem z blízkých Satalic, nebo autobusem ke stanici metra Letňany.

 

Jak je na tom Vinoř z hlediska infrastruktury? Co můžeme očekávat do budoucna?

Infrastruktura ve Vinoři se neustále zlepšuje, což způsobuje postupně rostoucí zájem o tuto atraktivní část Prahy. Samo Neocity se aktivně podílí na zlepšení infrastruktury, například podporou a financováním projektu semaforu u Černínů. Tento projekt byl dlouhodobě plánován a jsme rádi, že jsme mohli významně přispět k jeho realizaci, která započne v roce 2024.

 

Měnil se nějak projekt během plánování? Odrážel se na něm stav na trhu za poslední rok a půl?

Ano, projekt prošel změnami, zejména kvůli požadavkům sousedů a Městského obvodu Praha-Vinoř. Konečná podoba Vidi Vinoř je pak kompromisem, na jehož schválení jsme pracovali šest let. Ač jde o dlouhý schvalovací proces, tak v jeho průběhu není mnoho prostoru pro pružné reakce na tržní změny v posledním roce nebo dvou. Na druhou stranu se Neocity snaží neupadat do pasti trendů dalších developerů, kde je jediným rozhodujícím faktorem cena. Pokud někdo nabízí něco nejlevnějšího, často to odráží kvalitu provedení a standardy. Tento princip pak platí pro různé oblasti a bydlení není samozřejmě výjimkou.

 

Nabídne areál ve Vinoři kromě bytů ještě něco dalšího?

Areál nabídne především dostatek prostoru pro život. Součástí projektu je pak také recepce s možností převzetí zásilek, což budoucí obyvatelé uvítají, především pokud nebudou v době doručování doma. Zvažujeme také další rozšíření o boxy pro zásilky různých společností, ale budeme v tomto směru opatrní, abychom nevytvořili centrum zásilkových firem pro celou Vinoř. Nesmíme pak zapomenout na to, že součástí projektu je i park o rozloze 10 000  m2, který poskytuje potřebný klid pro různé aktivity. Bezesporu bude přidanou hodnotou projektu plánovaná nová radnice u vstupu „do dvora“ a na ni navazující velkorysé nádvoří o rozloze 6000 m². 

 

V rámci komplexu bude parkování všech aut centralizováno do podzemních garáží, které se nachází hned u příjezdu do areálu. Proč jste se rozhodli pro toto řešení?

Toto řešení jsme od začátku preferovali a odpovídalo konceptu projektu, kde je minimální pohyb automobilů. Ne vždy je možné toto řešení použít, ale architektura Veni Vidi Vinoř na něj výborně navazuje. Očekáváme, že v projektu bude mnoho rodin s dětmi, a je zásadní, aby si rodiče byli jisti, že auta, která se v projektu pohybují, neohrožují jejich děti, když si venku hrají.

 

V čem je práce na tomto projektu odlišná od ostatních, které společnost Neocity buduje nebo již budovala?

Hlavním rozdílem je jeho rozloha a velikost. Ne vždy se nám podaří najít tak rozlehlý pozemek. Navíc jsme zvolili citlivý přístup k hustotě zastavění. Velikost pozemku by umožnila vybudovat dvakrát vetší množství bytů, naším cílem nicméně bylo zachovat klid a nevytvářet další sídliště. To přenecháváme jiným. 

 

Jde zatím o největší projekt Neocity v Česku. Berete to jako určitý mezník? Plánujete pokračovat v tomto měřítku, nebo se vrátíte k menším projektům?

Máme za to, že projekt s více než 100–150 byty je pro Neocity limitem. Nejde o to, že by Neocity nebylo schopno realizovat větší projekty; máme silnou pozici mezi bankami a stavebními firmami po více než dvacet let působení na trhu a jsme respektovaným partnerem. Limitace souvisí s tím, že masivní projekty s několika stovkami jednotek přinášejí mnoho výzev do budoucna, včetně velké fluktuace nájemníků, majitelů a investic do údržby, což do budoucna může negativně ovlivnit prodejní cenu nemovitosti.

 

Mohl byste, prosím, shrnout, pro koho je projekt Veni Vidi Vinoř určen? Kdo v něm najde své vysněné bydlení?

Veni Vidi Vinoř je zcela určitě určen pro ty, kteří zde chtějí žít dlouhodobě, což se promítá jak do celkového počtu bytů, způsobu parkování, tak do velikosti jednotek. U nás nenajdete super optimalizované investiční byty, které už na „papíře“ vypadají malé, a nakonec se potvrdí i v reálu, že nejsou vhodné pro důstojné bydlení. Snažíme se vytvořit byty, které se stanou domovem.