V čem je práce pro Neocity výjimečná? Jaké byly od developera požadavky?

Neocity je pro nás výjimečný klient svým velkorysým a do určité míry nekompromisním přístupem zacíleným na kvalitu výsledného produktu. Proces projektování přinesl situace, kdy jsme museli řešit různé problémy a rozhodovat o dalším postupu. Klient vždy preferoval cestu vedoucí k nejlepšímu výsledku a ekonomické parametry pro něj byly až na druhém místě. V současnosti bývá vzhledem k obtížné situaci na stavebním trhu běžný spíše opačný přístup.

 
Mají Vaši klienti obvykle konkrétní představy, nebo návrhy nechávají zcela ve Vaší režii?

Pokud klienta představuje developer, tak se ve znění zadání většinou objevuje využití potenciálu pozemku. Například předepsaná kombinace kategorií bytových jednotek, jejich velikosti, nebo cílová skupina. Konkrétní plán objektu tak máme ve svojí režii za podmínky splnění těchto zadávacích kritérií. Samozřejmě k finální podobě návrhu vede diskuze s klientem, předkládání a výběr variant, jejich posuzování z nejrůznějších hledisek. Na konečné podobě projektu má tak i klient svůj výrazný podíl.


Zmínil jste, že jedním z cílů bylo dát jednotlivým bytům vlastní individualitu, ale zachovat přitom konzistentní výraz celého projektu SBH – jak lze něčeho takového docílit? 

Konkrétně návrh bytových domů ve Štěrboholech je velmi individuální a málo utilitární. Objekt se jako celek skládá z menších sekcí, které jsou si podobné, ale přitom ne stejné. Součástí projektu se tak stalo mnoho rozdílných bytových jednotek, které jsou uspořádány vzhledem k fasádám, okenním otvorům, světovým stranám a kontextu okolní zástavby.

 
V bytech jste chtěl navodit pocit prostornosti a vzdušnosti – tomu zřejmě napomohly prosklené stěny i velká okna, které jsou pro projekt ve Štěrboholech typická. Existují ještě nějaké cesty, jak prostor provzdušnit, ale člověk si jich na první pohled nevšimne?

Pocit prostornosti a vzdušnosti se v návrhu docílilo především vysokým podílem prosklených ploch, na které navazují velkorysé lodžie, podélně umístěné na celou šířku oken do hlavních obytných místností. Projekt také klade důraz na hlavní obytný prostor – chodby a servisní místnosti jsou v jednotkách minimalizovány. V neposlední řadě je důležitým principem návaznost na venkovní prostor – ať už v přízemí pokračováním bytových ploch na předzahrádky, respektive na okolní terén, tak i ve vyšších podlažích směrováním hlavních výhledů z obytných místností do volného prostoru v okolí. Pomocným nástrojem je pak volba materiálů v interiéru – sjednocení dřevěného dekoru podlah v bytové jednotce, použití světlých výmaleb a příprava pro možnost velmi efektivního a racionálního vybavení základním nábytkem (kuchyňské linky, vestavěné skříně).


Projekt měl navázat na historickou zástavbu Štěrbohol – inspiroval jste se v ní nějak? Případně jak?

Projekt nahradil nevhodnou původní výrobní stavbu, která byla na pozemku umístěná při uliční čáře a tvořila v zástavbě navazující na historické centrum Štěrbohol bariéru. Nové bytové domy jsou naopak navrženy jako domy stojící v zahradě, na volném pozemku, a tvoří tak přirozený přechod mezi sevřenou zástavbou historického centra a dřívější novodobou rozvolněnou zástavbou bytových domů na okolních pozemcích.


Budovy zároveň neměly narušovat prostředí okolní zástavby – ztěžovalo Vám to práci hodně? 

Každý projekt v podobné pozici navazující na stávající zástavbu má komplikovaný kontext – problémy nebyly ani tolik z hlediska architektonického návrhu, ale spíše z hlediska vztahů s vlastníky okolních pozemků a staveb na nich. Jejich subjektivní požadavky se často vymykají zásadám popsaným stavebním zákonem a navazujícími předpisy, a v průběhu projektování bylo nutné se sousedy jednat a jejich požadavkům se snažit v rozumné míře vyhovět.


Výstavba má být šetrná k životnímu prostředí – jak konkrétně je to v návrhu vyřešené? Představuje podle Vás tento aspekt dnes už běžnou součást nových projektů a stává se standardem?

Projekt splňuje všechny zákonné požadavky platné v době jeho povolení – ať už z hlediska zatížení okolí, tak například i z hlediska ochrany vnitřního prostředí a pohody obyvatel nových bytových jednotek. Zákonné požadavky jsou v posledních letech pravidelně aktualizovány a zpřísňovány, a tím je primárně zajištěn soulad výstavby s aktuální představou společnosti o ochraně a tvorbě životního prostředí. Z hlediska stavebně konstrukčního řešení byly použity moderní, a přitom osvědčené materiály a stavební technologie, splňující vysoké nároky na standard budovy.